Śpiewnik Wywroty

Prześlij swój odcinek


0%
W razie problemów z wysyłką filmu prosimy o kontakt mailowy bądź przez Messengera

Wskazówki i regulamin

Wskazówki

 1. Prześlij film instruktażowy, w którym zaprezentujesz wykonanie wybranej przez siebie piosenki na gitarze lub ukulele.
 2. Podaj adres do opracowania na stronie Śpiewnika Wywroty aby nasz montażysta mógł podłożyć słowa i chwyty.
 3. Film powinien mieć długość między 3-15 minut. Powinien być nagrany w dobrej jakości w układzie horyzontalnym. Film nie powinien być edytowany (żadnych pogłosów, cięć, napisów itp.). Formularz zgłoszeniowy nie ma ograniczeń dotyczących rozmiaru przesyłanego filmu. Możesz przesłać film bezpośrednio z telefonu.
 4. Zadbaj o dobre oświetlenie oraz o dobrą akustykę. W razie wątpliwości przejrzyj dostępne filmy na YouTube.

Regulamin nadsyłania filmów instruktażowych Śpiewnika Wywroty

 1. Autorzy 10 najlepszych filmów otrzymają od nas koszulkę z logiem Śpiewnika Wywroty.
 2. Wśród osób, które przesłały najciekawsze zgłoszenia wylosujemy ukulele Arrow.
 3. Filmy mogą być nadsyłane przez osoby pełnoletnie oraz osoby małoletnie, jeżeli posiadają zgodę rodzica lub opiekuna.
 4. Termin nadsyłania zgłoszeń to 28 lutego 2021 roku.
 5. Przesłanie filmu oznacza zgodę na jego edycję oraz jego publikację, wraz z imieniem i nazwiskiem lub wybranym pseudonimem artystycznym, na kanale Śpiewnika Wywroty, na stronie spiewnik.wywrota.pl oraz w mediach społecznościowych i newsletterach, w celach promocyjnych.
 6. Administratorem Danych Osobowych Kącika Widza jest Lune Systems B.V., wydawcą serwisu internetowego Wywrota.pl, z siedzibą w Amsterdamie, Hullenbergweg 280 wpisany do rejestru izby handlowej pod numerem KvK 64810984.
 7. Zgłaszający może cofnąć zgodę na przetwarzanie jego wizerunku oraz danych osobowych wysyłając na adres email spiewnik@wywrota.pl wiadomość o temacie "Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych".
 8. Dane Osobowe tj. imię, nazwisko, adres korespondecyjny i mailowy oraz rozmiar koszulki są zbierane i będą przetwarzane jedynie w celu realizacji Kącika Widza oraz jego promocji.
 9. Administrator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 10. W związku z przetwarzaniem przez Organizatora danych osobowych, przesyłającym przysługują następujące prawa:
  1) prawo dostępu do danych osobowych,
  2) prawo do sprostowania danych osobowych,
  3) prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
  4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 11. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowanie.
 12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże niepodanie danych osobowych niezbędnych do kontaktu spowoduje wykluczenia filmu z losowania nagrów. Akceptacja Regulaminu jest jednoznaczna z udzieleniem zgody przez na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz akceptacją niniejszego regulaminu w całości.